Lista Sędziów SR

Lista sędziów, asesorów i referendarzy Sądu Rejonowego w Kamiennej Górze - z podziałem na poszczególne wydziały:


I WYDZIAŁ CYWILNY

SSR DZIWIŃSKI Marek – Przewodniczący Wydziału

sędziowie orzekający:

SSR PIETRZYK Monika

SSR WĘCŁAWIK Zenon

asesorzy:

PŁÓCIENNIK Martyna

SEMPOWICZ  Ewelina

 

II WYDZIAŁ KARNY

SSR KOSOWSKI Konrad – Przewodniczący Wydziału

sędziowie orzekający:

SSR BĄK Wojciech

SSR KRAJEWSKA  Aleksandra

 

III WYDZIAŁ RODZINNY I NIELETNICH

SSR ROGOWSKI Mirosław – Przewodniczący Wydziału

 

IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH

SSR WĘCŁAWIK Zenon – Przewodniczący Wydziału

BALEJKO Łukasz - Referendarz Sądowy

SZEL Aleksandra - Referendarz Sądowy


Rejestr zmian dla: Lista Sędziów SR