Kuratorzy dla osób dorosłych

 

Kuratorzy dla dorosłych wykonują orzeczenia w sprawach karnych:

 

  • warunkowe zawieszenie wykonania kary,
  • warunkowe umorzenie postępowania,
  • warunkowe przedterminowe zwolnienie z zakładu karnego,
  • kara ograniczenia wolności.


Kuratorzy zawodowi: 

Andrzej Adamczyk – środa, piątek od 8:00 do 15:00 
pok. 42, tel. 75 67 12 470

Piotr Kędziak – wtorek, środa od 8:00 do 15:00 
pok. 42, tel. 75 67 12 472

Monika Adamczyk – wtorek, czwartek od 8:00 do 15:00 
pok. 40, tel. 75 67 12 472

Mirosława Król – poniedziałek, środa od 8:00 do 15:00 
pok. 41, tel. 75 67 12 470

Iwona Rudnicka – wtorek, piątek od 8:00 do 15:00 
pok. 40, tel. 75 67 12 472

 

 Godziny dyżurowania kuratorów dla dorosłych:

  - kierownik zespołu Agnieszka Staniak : poniedziałek godz. 8:00 - 14:00, środa godz.  8:00 -13:00,   czwartek godz. 10 : 00 : 13 00, w dni wolne  

    od nauki szkolnej poniedziałek od 10:00 do 14:00, środa, czwartek 10:00 do 13:00

 - pan Andrzej Adamczyk : środa, piątek godz. 8: 00- 15 :00

 - pani Monika Adamczyk : wtorek, czwartek godz. 8:00- 15:00

 - pan Piotr Kędziak : wtorek, środa godz. 8: 00- 15: 00

 - pani Mirosława Król : poniedziałek, środa godz. 8: 00- 15: 00

 - pani Iwona Rudnicka : wtorek, piątek godz. 8 :00- 15: 00

 

 

 

 

              

 

 

 

 

Rejestr zmian dla: Kuratorzy dla osób dorosłych