Koordynatorzy ds. dostępności

KOORDYNATORZY DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI

Na podstawie art.14 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1062) na Koordynatorów do spraw dostępności w Sądzie Rejonowym w Kamiennej Górze wyznaczono panią Dorotę Ziaję i pana Damiana Prokopika.


Do zadań koordynatorów do spraw dostępności należy realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, w szczególności:

1) wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze;
2) przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze;
3) monitorowanie działalności Sądu Rejonowego w Kamiennej Górze w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
4) terminowe sporządzanie raportów lub sprawozdań o stanie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie działalności Sądu Rejonowego w Kamiennej Górze i przekazywanie ich odpowiednim instytucjom oraz zlecanie publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Kamiennej Górze;
5) zlecanie publikacji w  Biuletynie Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Kamiennej Górze danych kontaktowych koordynatorów do spraw dostępności oraz treści planu działania, o którym mowa w pkt 2;
6) przekazywanie i aktualizacja danych koordynatorów do spraw dostępności Sądu Rejonowego w Kamiennej Górze do bazy publikowanej na stronie internetowej Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej;
7) regularne zapoznawanie się i wykorzystywanie do realizacji zadań informacji publikowanych na stronie internetowej: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-europejskie-bez-barier/dostepnosc-plus/koordynatorzy-dostepnosci/;
8) przedstawianie Prezesowi i Dyrektorowi Sądu Rejonowego w Kamiennej Górze bieżących informacji o podejmowanych działaniach z zakresu realizowanych zadań.

Kontakt

Dorota Ziaja
Koordynator do spraw dostępności
Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze
Aleja Wojska Polskiego 36
58-400 Kamienna Góra
tel. 756712453
e-mail: dorota.ziaja@kamienna-gora.sr.gov.pl 

Damian Prokopik
Koordynator do spraw dostępności
Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze
Aleja Wojska Polskiego 36
58-400 Kamienna Góra
tel. 756712456
e-mail: damian.prokopik@jelenia-gora.so.gov.pl

Rejestr zmian dla: Koordynatorzy ds. dostępności

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze
Wytworzył:
admin
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2020-09-30 15:53:13
Publikacja w dniu:
2020-09-30 15:53:13
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze
Wytworzył:
admin
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2020-09-30 15:51:52
Publikacja w dniu:
2020-09-30 15:51:52
Zmiany:
Podejrzyj