KM 2103/15 - I licytacja nieruchomości gruntowej

23-07-2020

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW JG1K/00013508/4

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kamiennej Górze Magdalena Tarkowska-Cymbała na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-08-2020 r. o godz. 10:00 w sali nr 36 Sądu Rejonowego w Kamiennej Górze I Wydział Cywilny 58-400 Kamienna Góra, al. Wojska Polskiego 36 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości rolnej należącej do dłużnika Kazimierz Kozicki położonej: 58-420 Lubawka, Niedamirów w granicach działek 223 i 224/2 o łącznej powierzchni 1.8900 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW JG1K/00013508/4.

Suma oszacowania wynosi 28.000,00zł.

Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 21.000,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2.800,00 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona na konto komornika: BGŻ BNP PARIBAS S.A.: 17 1600 1462 1029 4430 8000 0003 bądź w kancelarii komornika. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

Zgodnie z przepisem art. 976 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można oglądać nieruchomość oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości wraz z operatem szacunkowym biegłego sądowego. Trzy dni przed licytacją akta postępowania egzekucyjnego będzie można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Kamiennej Górze I Wydział Cywilny - I Co 648/19.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Rejestr zmian dla: KM 2103/15 - I licytacja nieruchomości gruntowej

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Magdalena Tarkowska-Cymbała
Dokument z dnia:
2020-07-23
Publikacja w dniu:
2020-07-23
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Magdalena Tarkowska-Cymbała
Dokument z dnia:
2020-07-23
Publikacja w dniu:
2020-07-23
Opis zmiany:
b/d