Sekretariat Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej

Sekretariat Zespołu
tel.: +48 75 67 12 470, fax: +48 67 12 479
e-mail: Kliknij aby zobaczyć

Godziny przyjęć interesantów
poniedziałek – piątek godz. 8.00 – 15.00

Siedziba
Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze
Aleja Wojska Polskiego 36
58-400 Kamienna Góra

 

Kierownik Zespołu Kuratorskiego Ewa WOŁOWICZ,  tel. 75 67 12 471,  pokój 41

Przyjmowanie interesantów:

• poniedziałek od 8:00 do 15:00
• wtorek od 8:00 do 10:00
• środa, od 8:00 do 15:00
• piątek od 8:00 do 11:00

Do obowiązków kierownika zespołu kuratorskiej służby sądowej należy wykonywanie działań niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania kuratorskiej służby sądowej w zakresie działań zespołu, w tym m.in. koordynowanie zadań kuratorów zespołu, udział w planowaniu i nadzór nad wydatkowaniem środków finansowych , określanie zakresu obowiązków kuratorów zawodowych zespołu, organizowanie działalności kuratorów społecznych, nadzorowanie terminowości wykonywania obowiązków przez kuratorów sądowych.

Rejestr zmian dla: Sekretariat Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej