Aktualne ograniczenia i obowiązki związane ze stawiennictwem w sądzie od dnia 1.06.2020 r.

Aktualne ograniczenia i obowiązki związane ze stawiennictwem w sądzie:

1.Przy wejściu do Sądu należy:

   -  poinformować pracownika ochrony o umówionej wizycie,

   -  okazać wezwanie/ zawiadomienie. Należy stawić się nie wcześniej niż 20 min przed wezwaniem,

   -  stosować się do aktualnego obowiązku ochrony ust i nosa a także dezynfekowania rąk, jak   

       również  konieczności posiadania własnych rękawiczek ochronnych, maseczki oraz długopisu! 

2. Osobom wchodzącym do budynku będzie mierzona temperatura.

3. Na korytarzach Sądu należy zachować odstęp od innych osób.

Biuro Podawcze 
1. Od dnia 1 czerwca 2020 r. do odwołania Biuro Podawcze Sądu Rejonowego w Kamiennej Górze     czynne będzie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.00 z wyłączeniem przerw na wietrzenie i dezynfekcję minimum co trzy godziny. 

2. Możliwe jest składanie korespondencji i uzyskanie informacji bezpośrednio w Sądzie Rejonowym w Kamiennej Górze w BP – po uprzednim umówieniu wizyty mailem lub telefonicznie. 

3. Zaleca się składanie korespondencji za pośrednictwem: operatora pocztowego, drogą elektroniczną /mail, ePuap – z wyłączeniem pism procesowych/, bezpośrednio w budynku Sądu Rejonowego w Kamiennej  Górze – wrzucając do skrzynki podawczej usytuowanej przy wejściu głównym budynku Sądu.

4. Co do złożonych dokumentów obowiązuje kwarantanna 24 godzin, która nie obowiązuje dokumentów w sprawach kategorii pilnych. 

5. Wprowadza się ograniczenie liczby interesantów mogących jednorazowo przebywać w pomieszczeniu BP do jednego interesanta. 

Przeglądanie akt
1. Od dnia 1 czerwca 2020 r. przeglądanie akt będzie możliwe w czytelni akt , w godzinach od 9.00 do 13.00 z wyłączeniem przerw na wietrzenie i dezynfekcję średnio co dwie godziny.

2. Zawiesza się możliwość zamawiania akt bezpośrednio w czytelni. Akta podlegają udostępnieniu po wcześniejszym zamówieniu droga mailową na danego wydziału Sądu lub telefonicznie na numer telefonu danego wydziału, dostępnych na stronie internetowej sądu, w zakładce „Wydziały”, z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem. 

3. Przeglądanie akt będzie umawiane na konkretną godzinę.

4. Akta spraw mogą być przeglądane przez jedną osobę maksymalnie 40 minut – o czym pracownik Sądu informuje w momencie rezerwacji akt. W indywidualnych przypadkach czas ten można wydłużyć, ale tylko wówczas kiedy do przeglądania akt nie będzie oczekiwała kolejna osoba. 

5. Wprowadza się ograniczenie liczby interesantów mogących równocześnie przebywać w pomieszczeniu , gdzie przeglądane będą akta do 1 osoby - z wyłączeniem pracowników Sądu.

Sprawy administracyjne: 
1.Załatwienie każdej sprawy administracyjnej - będzie możliwe po uprzednim umówieniu wizyty e-mailem lub telefonicznie za pośrednictwem  kontaktów wskazanych na stronie internetowej www.kamienna-gora.sr.gov.pl . 

2. Skargi składane są wyłącznie drogą elektroniczną lub na piśmie, a gdy zachodzi konieczność wysłuchania skarżącego także telefonicznie. Nie przyjmuje się osobiście interesantów w sprawach dotyczących skarg administracyjnych.

Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej:

1. Załatwienie każdej sprawy w Zespole Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym w Kamiennej Górze (zwanym dalej ZKSS) będzie możliwe po uprzednim umówieniu wizyty e-mailem lub telefonicznie za pośrednictwem kontaktów z ZKSS wskazanych na stronie internetowej http://www.kamienna-gora.sr.gov.pl w zakładce  „Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej” oraz zgodnie z wezwaniem przez kuratora. 

2.Kuratorzy sądowi przyjmują petentów w umówionych terminach, bądź terminach wskazanych w wezwaniu, w miejscu przeznaczonym w ZKSS do ich przyjmowania.   

 

 

Rejestr zmian dla: Aktualne ograniczenia i obowiązki związane ze stawiennictwem w sądzie od dnia 1.06.2020 r.

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Dorota Ziaja
Dokument z dnia:
2020-05-28
Publikacja w dniu:
2020-05-28
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Dorota Ziaja
Dokument z dnia:
2020-05-28
Publikacja w dniu:
2020-05-28
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Dorota Ziaja
Dokument z dnia:
2020-05-28
Publikacja w dniu:
2020-05-28
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Dorota Ziaja
Dokument z dnia:
2020-05-28
Publikacja w dniu:
2020-05-28
Opis zmiany:
b/d